Обновена материална база!

Училището разполага с добре обзаведена и поддържана материална база.

Туристическа база!

Училището притежава собствена туристическа база в Стара Планина.

Модерни компютърни зали

Разполагаме с 3 модерни компютърни зали свързани с Интернет

Фитнес зала!

Модерен физкултурен салон със собствена фитнес зала.


Принтирай

Успешна учебна практика в Кипър проведоха ученици от ПГЛПТ

Актуално

    

      Успешна учебна практика в Кипър проведоха ученици от ПГЛПТ

 

   За втора поредна година ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм проведоха производствена си практика в Република Кипър. От 14 юли до 4 август 2014г. те имаха възможността да практикуват в комплекс „Свети Георги”, град Пафос. През миналата година гимназията беше одобрена като бенефициент и реализира проект “МОДЕРНИ ПРАКТИКИ В РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА”, по програма “Учене през целия живот”, Секторна програма “Леонардо да Винчи”, Дейност “Мобилност”, Първоначално професионално обучение  (IVT). Партньор на гимназията от кипърска страна е Асоциация „Knowledgegate”.Участници в практиката бяха 13 ученици от специалност “Кетъринг” и 2 от специалност“Производство на кулинарни изделия и напитки”, с придружаващи учители – Милена Карастоянова – старши учител по професионална подготовка и Йорданка Неделчева – старши учител по английски език. Учебната практика се проведе в четиризвездния  хотелски комплекс “Свети Георги” в гр. Пафос, Република Кипър. На финала на проекта бе проведена заключителна среща. На срещата бяха отчетени резултатите и бе направен анализ  на изпълнението му. „Проектът е на стойност 37 320 евро, като целта му бе повишаване качеството на  професионалната подготовка на учениците, обучавани в професионалната гимназия в сферата на туризма. Придобитите компетенции в практическото обучение в Република Кипър бяха признати със Сертификат Европас Мобилност и Референция от Генералния мениджър на хотел “Свети Георги”. Мястото, където бяха настанени учениците обслужва около 500 души, туристи от Западна Европа и Русия, което предполага едно много добро владеене на професионални компетенции в сферата на обслужването и добра комуникация на английски език. Мениждърите на комплекса запознаха учениците с основните им задължения и норми за добро поведение и обслужване. На практикантите бяха определени индивидуални работни места, персонални наставници и раздаден график за работа.

                          

    Учениците от специалност „Кетъринг” работиха като стажант-сервитьори в ресторант „all inclusive” и помощник-бармани в лоби-бар и пул-баровете на комплекса. Учениците от специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” работиха като помощник-готвачи в ресторант „all inclusive”. Те придобиха нови и надградиха съществуващи професионални компетенции за работа в кухня – прилагане на различни техники за обработка на хранителните продукти и приготвяне на различни видове салати, предястия и основни ястия, сосове, закуски и десерти. За запознаване с бита и културата на Република Кипър бяха организирани екскурзии до природни и културни забележителности - гр. Никозия столицата на Република Кипър, Баните на Афродита и намиращият се в близост природен парк.Според преподавателите, участващи в проекта, учениците са се адаптирали бързо в новите условия и още в първите дни са успели да се справят със задълженията си, надградили са своите компетенции по отношение на обслужването на туристически групи. Самите ученици отбелязват участието си в този проект като възможност за усъвършенстване и надграждане на наученото в гимназията, което им дава по-голям шанс за реализация в тази сфера както в България, така и в чужбина.Това е поредният проект, който Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм реализира. Гостите на срещата изказаха своите добри впечатления от начина на развитие на гимназията в последните години и „отварянето“ и към Европа и света, с реализирането на редица успешни проекти. Директорът на Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм инж.Рени Червенкова обобщи в заключение, че е изключително доволна от проекта, който дава нов път на развитие на учениците в гимназията. Тя подари за спомен на всеки от тях по една презентация за престоя им в Кипър с думите: „Разказвайте след време на децата си, къде сте били, какво сте преживели и как сте се почувствали в първият Ви истински трудов житейски опит.“

 

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикацията отразява само личните виждания на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Принтирай

Завърши успешен проект на ПГЛПТ

 

 

                                                                                           

ЕВРОПЕЙКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"(2007-2013)

 

Завърши успешен проект на ПГЛПТ

 

    На заключителна пресконференция на 18.09.2014г. бяха обобщени резултатите на проекта “Усъвършенстване на професионалните  компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”. Партньор на гимназията бе Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък. Всички участници в проекта изказаха огромното си задоволство от свършеното в рамките на една година. Общата стойност на проекта е 134 597,31 лева. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

                        

 По самият проект бяха осъществени цели 9 конкретни дейности, сред които и разработването на Училищни учебни планове.По проекта в гимназията се обособи и втори  учебен комплекс по хранене, допълващ изградения вече със спомоществователство на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък кабинет по сервиране и барманство, с учебна кухня.След приключване на проекта ПГ по лека промишленост и туризъм се ангажира да продължи: да отчита потребностите на бизнеса от специалисти в сферата на туризма и съгласува предложенията за държавен план-прием на гимназията с изградения консултативен съвет и да участва в съвместни проекти със СХРК, с цел повишаване качеството на професионалната подготовка в сътрудничество с работодателите.

                     

 

                    

 

Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като  официална позиция на Европейския съюз или МОН.

Принтирай

Удари първият звънец в ПГЛПТ за новата учебна година

 

 

Удари първият звънец в ПГЛПТ за новата учебна година

 

 

Със слънчево настроение, усмивки и много позитивизъм посрещнаха новата учебна година учениците на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм.

С нескрито вълнение за 19-та поредна година директорът инж. Рени Червенкова удари първия звънец.

                                                               

Гости на събитието бяха Теодора Белчева- старши експерт „Образование” към община Казанлък,бивши преподаватели, много родители и приятели на училището, което в края на учебната 2014/2015 година ще чества своя 50-годишен юбилей. С радост и задоволство гостите  отбелязаха бързите темпове, с които се развива професионалната гимназия.

                          

Представителят на Община Казанлък г-жа Белчева прочете поздравителен адрес от Кмета на общината. Поздравителни адреси по повод празника бяха получени и от Началника на РИО- Стара Загора г-жа Донка Симеонова; бригаден генерал Димитър Шивиков- 61-ва Стрямска механизирана бригада,гр. Карлово; г-жа Красимира Харизанова- генерален представител на GENERALI в гр. Казанлък; г-н Николай Терзиев-председател на ОбС на БСП- Казанлък.

В празничната програма със свои изпълнения се включиха малките палавници от ЦДГ „Теменуга”, талантливият музикант Християн Димов- възпитаник на училището, както и грациозните момичета от  мажоретния състав към ПГЛПТ.

                           

Особено развълнувани в този септемврийски ден бяха новоприетите осмокласници и деветокласници, на които предстои да опознаят училището и неговите традиции, да срещнат нови приятели, да покорят нови върхове в науката и бъдещата професия. А тази година в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм бе реализиран стопроцентов прием в специалностите: „Икономика и миниджмънт”, „Администратор в хотелиерството” и „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”. За първа година бе осъществен и прием в задочна форма на обучение по професия „Готвач”.

                                 

                           

И през новата учебна година възпитаниците на училището ще продължат традицията да бъдат сред първите както в професията и науката, така и в спорта. Любопитна подробност е, че Спортист №1 на Казанлък за 2013 година е ученичката на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм Цветелина Николова.

 

Успешна нова 2014/2015 учебна година!

 

Принтирай

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

по проект BG051РО001-4.3.05-0045 „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез  подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”

 

 

На 15.07.2014 год. в конферентната зала на комплекс „Палас” се проведе заключителен семинар по проект BG051РО001-4.3.05-0045 „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез  подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса” на тема „Обсъждане на решените проблеми и възникналите трудности при реализацията на проекта, перспективите за бъдещо сътрудничество и обучение на преподавателите в туристическия бранш”.

Гости на семинара бяха проф. Йорданка Алексиева – декан в УХТ, консултант по проекта, членове на консултативния съвет, експерти от СХРК, представители на бизнеса, журналисти от електронни и печатни медии, ученици и учители от гимназията.

Ръководителят на проекта, г-жа Рени Червенкова представи презентация по темата, а консултанта по проекта запозна присъстващите с презентациите „Тенденции в Кетъринга” и „Новости и тенденции в туристическия браш”

 

 

 

Участниците в семинара споделиха, че проектът има ключове роля и значение за придобиване на нови умения и компетенции от учениците, близки до  търсените от пазара на труда; чрез разработените и тествани нови учебни планове в партньорство с бизнеса е реализирано практически ориентирано обучение и  проявен нов вид фирмена култура от страна на партньора – СХРК, разширен е диалога и укрепено сътрудничеството между училище и бизнес, с цел отразяване на променящите се изисквания на работодателите към квалификацията на персонала и др.

Всички бяха единодушни, че и след приключване на проекта създаденото пълноценно партньорство между учители, ученици и експерти от сдружението ще продължи.

 

 

 

 

 

 

Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като  официална позиция на Европейския съюз или МОН

 

 

 

Принтирай

26.06.2014 г. - Семинар по Карвинг по проект

 

Двудневен семинар по Карвинг се организиара в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, по проект „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм за подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса“.

Семинарът беше с практическа насоченост, с лектор Росица Рачева – преподавател в ПГ по хлебопроизводство и сладкарство, гр. София.

Участниците овладяха базисни познания за карвинга, придобиха умения за изработване на флорални елементи – листа, рози, цветя, шишарки от различни продукти – патладжан, краставица, морков, ряпа, цвекло, лук, репички и др.

    В края на обучението участниците подредиха атрактивна изложба - цялостна композиция от изработените по време на обучението елементи.

   
      Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз


Инвестира във вашето бъдеще!

 

Принтирай

Време за гореща ваканция!

Принтирай

20.06.2014 г. - Кулинарно обучение по проект BG051PO001-4.3.05-0045

              Кулинарно обучение се организира в Комплекс „Зорница“, по проект „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм за подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса“.

Обучението е на тема „Тенденции в модерната кухня“ и е част от заключителния семинар по проекта. Лектор на семинара беше Николай Василев – главен готвач на ресторант „Фюжън” в Грифид Хотел Метропол - Златни Пясъци, член на Асоциацията на професионалните готвачи.

Обучението се проведе в рамките на два дни – на 20.06.2014г и 21.06.2014г.

Присъстващи на обучението бяха учители по професионална подготовка, ученици от професионалната гимназия и представители на бизнеса, членове на СХРК.

Участниците обогатиха професионалните си компетенции чрез демонстрации на нови техники на  приготвяне на меса и риба, работа с желиращи и сгъстяващи агенти, готвене във вакуум и др.


Обучението завърши с дегустация на вкусното агнешко бутче, приготвено на слама.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз


Инвестира във вашето бъдеще!

 

Принтирай

19.06.2014 г. - Семинар по проект BG051РО001-4.3.05-0045

            Семинар на тема „Обобщаване на резултатите от актуализираният  УУП и учебни програми по ЗИП и СИП, практическите задания и критериите за оценяване за специалност КЕТЪРИНГ” проведе Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в рамките на проекта, по който работи от началото на тази учебна година „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез  подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”. Домакин на семинара провел се в конферентната зала на хотел „Палас” бе СХРК. Специални гости на семинара бяха Николай Василев-Шеф Готвач на Ресторант „Фюжън” в Грифид Хотел Метропол и член на асоциацията на професионалните готвачи, представители на бизнеса,  директорите на СОУ „Е.Антим I“ – Радиана Стефанова и на Гимназия „Петко Стайнов“- Нели Пенчева, журналисти. След направеното от Директора на гимназията кратко експозе за същността и дейностите по проекта бе дадена думата на г-жа Атанаска Цекова – експерт от СХРК за представяне на презентация на тема „Обобщаване на резултатите от актуализирания училищен учебен план, учебни програми по ЗИП и СИП, практическите задания и критериите за оценяване по специалност „Кетъринг”.

            В презентацията бяха посочени резултатите от обучението на учениците по СИП – Дизайн на кулинарни изделия за кетъринг – учебна практика  в 10 клас и ЗИП – Българска национална кухня – учебна практика в 11 клас. Постигнатите, много добри резултати (среден успех от обучението е Мн. добър 4.89) се дължат на интереса на учениците към новите предмети, желанието им да получат нови знания и усъвършенстват професионалните си компетенции по специалност „Кетъринг”.

            Направен бе анализ и на проведените с учениците анкети 95% от които отговарят, че не са имали проблеми, които да преодоляват в хода на изпълнение на дейностите по проекта, а 5% трудно са се приобщили към колектива.

              Близо 2/3 смятат, че ползата от участието им в проекта е надграждане на съществуващите и придобиване на допълнителни практически знания и умения, повишаване качеството на професионалната подготовка, доближаване на обучението до реалните условия , предлагани от бизнеса, създаване на полезни контакти с работодателите.  

            В проведената по време на семинара дискусия г-н Николай Василев – шеф готвач в Ресторант „Фюжън” и член на Асоциацията на професионалните готвачи сподели удоволствието си да бъде част от  от проекта с участието си в семинара и като външен експерт в заключителния семинар  за обучение на преподаватели на тема „Тенденции в модерната кухня. Методи и презентации.”. „За мен е удоволствие да работя с млади хора, защото те ме зареждат и укрепват вярата ми за бъдещето на туризма в България” – каза г-н Николай Василев.

            Свои мисли за участието си в работата по проекта изказаха  Иван Томов – ученик от 11б клас и Рада Гешева ученичка от 10б клас и двамата от специалност „Кетъринг”.

За мен каза Иван Томов изключително полезно бе да участвам в този проект, защото освен, че придобих нови умения са докоснах до реалните условия при които работи един ресторантьор.

            Според Рада Гешева, чрез работата си по проекта тя е придобила по голяма увереност и самочувствие като ресторантьор, създала е полезни контакти с професионалисти, които ще и помогнат в бъдещата професионална реализация.

            Радиана Стефанова – директор на СОУ „Екзарх Антим” I изрази благодарността си към ръководството на училището за предоставената й възможност да участва в работата на семинара. „Чудесно е” каза тя, че съвместно с бизнеса сте актуализирали УУП, разработили сте нови учебни програми, тествали сте ги и днес анализирате резултатите. Радвам се, че те са повече от добри.

            В заключение г-жа Червенкова  - ръководител на проекта благодари на участниците в семинара  и изрази своето удовлетворение от съвместната работа на ПГЛПТ със СХРК.

            „Смятам, че постигнатите резултати са много добри, защото в хода на изпълнение на проекта ние и експертите от СХРК имахме една цел – да усъвършенстваме професионалната подготовка на учениците от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък”.


 
 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейския съюзИнвестира във вашето бъдеще!

 

Принтирай

13 и 14 юни 2014 - Заключителен семинар по проект

 

            Заключителен семинар за обучение по сомелиерство се проведе в семинарната зала на комплекс „Палас” по инициатива на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм на 13 и 14 юни 2014 г. Обучението се осъществява по проект BG051РО001-4.3.05-0045 Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”. От него се възползваха учители от училището, членове на СХРК и ученици.

          Семинарът имаше за цел запознаване с новостите в туристическия бранш, с лектор г-н Михаил Марковски – Председател на Българската Асоциация на професионалните сомелиери.

          Програмата на семинара включваше – сервиране на вина, техника на декантиране, комбинация на виното с храни и представянето му пред клиента.

          В практическата част на семинара участниците дегустираха различни видове вина и се потопиха в тайните и вкусовите аромати на доброто вино.


    
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.

 


 

Инвестира във вашето бъдеще!

 

 

Принтирай

12.06.2014 г. - Семинар по проект BG051РО001-4.3.05-0045

         

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз

Анкета

За ваканциите

Вие предпочитате

 •  Да ходите на училище
 •  Да сте във ваканция
Тази анкета включва 8 други въпроса.
Резултати
Други анкети | 50 гласувания | 0 брой коментари
За приятелството ...

Имате ли истински приятели?

 •  Да
 •  Не
 •  Не знам
Тази анкета включва 2 други въпроса.
Резултати
Други анкети | 556 гласувания
Вашето мнение за сайта...

Харесвате ли сайтa на училището?

 •  Да
 •  Не
 •  Донякъде
Тази анкета включва 2 други въпроса.
Резултати
Други анкети | 1,000 гласувания
За училището и за ученето ...

Харесвате ли училището?

 •  Да
 •  Не
 •  По-скоро Да
 •  По-скоро Не
 •  Нямам мнение
Тази анкета включва 9 други въпроса.
Резултати
Други анкети | 347 гласувания
За любовта ...

Може ли човек да обича някого повече от себе си?

 •  Да
 •  Не
Тази анкета включва 5 други въпроса.
Резултати
Други анкети | 237 гласувания
За ученическата униформа ...

Одобрявате ли носенето на ученическа униформа

 •  Да
 •  Не
 •  Зависи от случая
Тази анкета включва 4 други въпроса.
Резултати
Други анкети | 249 гласувания

Последни промени

ПУБЛИКАЦИИ

Няма нови публикации

Връзки последни 2 седмици

Няма нови връзки

Файлове през последните 14 дни

No new files
No new comments

Галерия последни 7 дни

Няма нови медийни файлове