Обновена материална база!

Училището разполага с добре обзаведена и поддържана материална база.

Туристическа база!

Училището притежава собствена туристическа база в Стара Планина.

Модерни компютърни зали

Разполагаме с 3 модерни компютърни зали свързани с Интернет

Фитнес зала!

Модерен физкултурен салон със собствена фитнес зала.


Принтирай

26.06.2014 г. - Семинар по Карвинг по проект

 

Двудневен семинар по Карвинг се организиара в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, по проект „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм за подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса“.

Семинарът беше с практическа насоченост, с лектор Росица Рачева – преподавател в ПГ по хлебопроизводство и сладкарство, гр. София.

Участниците овладяха базисни познания за карвинга, придобиха умения за изработване на флорални елементи – листа, рози, цветя, шишарки от различни продукти – патладжан, краставица, морков, ряпа, цвекло, лук, репички и др.

    В края на обучението участниците подредиха атрактивна изложба - цялостна композиция от изработените по време на обучението елементи.

   
      Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз


Инвестира във вашето бъдеще!

 

Принтирай

Време за гореща ваканция!

Принтирай

20.06.2014 г. - Кулинарно обучение по проект BG051PO001-4.3.05-0045

              Кулинарно обучение се организира в Комплекс „Зорница“, по проект „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм за подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса“.

Обучението е на тема „Тенденции в модерната кухня“ и е част от заключителния семинар по проекта. Лектор на семинара беше Николай Василев – главен готвач на ресторант „Фюжън” в Грифид Хотел Метропол - Златни Пясъци, член на Асоциацията на професионалните готвачи.

Обучението се проведе в рамките на два дни – на 20.06.2014г и 21.06.2014г.

Присъстващи на обучението бяха учители по професионална подготовка, ученици от професионалната гимназия и представители на бизнеса, членове на СХРК.

Участниците обогатиха професионалните си компетенции чрез демонстрации на нови техники на  приготвяне на меса и риба, работа с желиращи и сгъстяващи агенти, готвене във вакуум и др.


Обучението завърши с дегустация на вкусното агнешко бутче, приготвено на слама.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз


Инвестира във вашето бъдеще!

 

Принтирай

19.06.2014 г. - Семинар по проект BG051РО001-4.3.05-0045

            Семинар на тема „Обобщаване на резултатите от актуализираният  УУП и учебни програми по ЗИП и СИП, практическите задания и критериите за оценяване за специалност КЕТЪРИНГ” проведе Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в рамките на проекта, по който работи от началото на тази учебна година „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез  подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”. Домакин на семинара провел се в конферентната зала на хотел „Палас” бе СХРК. Специални гости на семинара бяха Николай Василев-Шеф Готвач на Ресторант „Фюжън” в Грифид Хотел Метропол и член на асоциацията на професионалните готвачи, представители на бизнеса,  директорите на СОУ „Е.Антим I“ – Радиана Стефанова и на Гимназия „Петко Стайнов“- Нели Пенчева, журналисти. След направеното от Директора на гимназията кратко експозе за същността и дейностите по проекта бе дадена думата на г-жа Атанаска Цекова – експерт от СХРК за представяне на презентация на тема „Обобщаване на резултатите от актуализирания училищен учебен план, учебни програми по ЗИП и СИП, практическите задания и критериите за оценяване по специалност „Кетъринг”.

            В презентацията бяха посочени резултатите от обучението на учениците по СИП – Дизайн на кулинарни изделия за кетъринг – учебна практика  в 10 клас и ЗИП – Българска национална кухня – учебна практика в 11 клас. Постигнатите, много добри резултати (среден успех от обучението е Мн. добър 4.89) се дължат на интереса на учениците към новите предмети, желанието им да получат нови знания и усъвършенстват професионалните си компетенции по специалност „Кетъринг”.

            Направен бе анализ и на проведените с учениците анкети 95% от които отговарят, че не са имали проблеми, които да преодоляват в хода на изпълнение на дейностите по проекта, а 5% трудно са се приобщили към колектива.

              Близо 2/3 смятат, че ползата от участието им в проекта е надграждане на съществуващите и придобиване на допълнителни практически знания и умения, повишаване качеството на професионалната подготовка, доближаване на обучението до реалните условия , предлагани от бизнеса, създаване на полезни контакти с работодателите.  

            В проведената по време на семинара дискусия г-н Николай Василев – шеф готвач в Ресторант „Фюжън” и член на Асоциацията на професионалните готвачи сподели удоволствието си да бъде част от  от проекта с участието си в семинара и като външен експерт в заключителния семинар  за обучение на преподаватели на тема „Тенденции в модерната кухня. Методи и презентации.”. „За мен е удоволствие да работя с млади хора, защото те ме зареждат и укрепват вярата ми за бъдещето на туризма в България” – каза г-н Николай Василев.

            Свои мисли за участието си в работата по проекта изказаха  Иван Томов – ученик от 11б клас и Рада Гешева ученичка от 10б клас и двамата от специалност „Кетъринг”.

За мен каза Иван Томов изключително полезно бе да участвам в този проект, защото освен, че придобих нови умения са докоснах до реалните условия при които работи един ресторантьор.

            Според Рада Гешева, чрез работата си по проекта тя е придобила по голяма увереност и самочувствие като ресторантьор, създала е полезни контакти с професионалисти, които ще и помогнат в бъдещата професионална реализация.

            Радиана Стефанова – директор на СОУ „Екзарх Антим” I изрази благодарността си към ръководството на училището за предоставената й възможност да участва в работата на семинара. „Чудесно е” каза тя, че съвместно с бизнеса сте актуализирали УУП, разработили сте нови учебни програми, тествали сте ги и днес анализирате резултатите. Радвам се, че те са повече от добри.

            В заключение г-жа Червенкова  - ръководител на проекта благодари на участниците в семинара  и изрази своето удовлетворение от съвместната работа на ПГЛПТ със СХРК.

            „Смятам, че постигнатите резултати са много добри, защото в хода на изпълнение на проекта ние и експертите от СХРК имахме една цел – да усъвършенстваме професионалната подготовка на учениците от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък”.


 
 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейския съюзИнвестира във вашето бъдеще!

 

Принтирай

13 и 14 юни 2014 - Заключителен семинар по проект

 

            Заключителен семинар за обучение по сомелиерство се проведе в семинарната зала на комплекс „Палас” по инициатива на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм на 13 и 14 юни 2014 г. Обучението се осъществява по проект BG051РО001-4.3.05-0045 Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”. От него се възползваха учители от училището, членове на СХРК и ученици.

          Семинарът имаше за цел запознаване с новостите в туристическия бранш, с лектор г-н Михаил Марковски – Председател на Българската Асоциация на професионалните сомелиери.

          Програмата на семинара включваше – сервиране на вина, техника на декантиране, комбинация на виното с храни и представянето му пред клиента.

          В практическата част на семинара участниците дегустираха различни видове вина и се потопиха в тайните и вкусовите аромати на доброто вино.


    
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.

 


 

Инвестира във вашето бъдеще!

 

 

Принтирай

12.06.2014 г. - Семинар по проект BG051РО001-4.3.05-0045

         

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз

Принтирай

Родителска среща и сертификати за учениците, заминаващи на Кипър

       

Родителска среща и сертификати за учениците, заминаващи на Кипър

по проект № 2013 - 1- BG1- LEO01- 08884

 „Модерни практики в развитието на туризма”

       На 09.06.2014 г., в 17:00 ч., в ПГЛПТ се състоя среща на родители и ученици с директора на училището и екипа преподаватели, ангажирани по проект „Модерни практики в развитието на туризма”по Секторна програма «Леонардо да Винчи» - провеждане на учебна практика на 15 ученици в хотелски комплекс «Св. Георги» в Пафос, Р Кипър. Учениците ще  практикуват професия стажант – сервитьори, стажант – бармани и помощник – готвачи – със седмична натовареност 30 работни часа.Поводът за срещата бе тържественото връчване на сертификати по английски език за постигнато ниво според Общата Европейска езикова рамка (CEF), резултат от преминатия 100-часов курс по езикова подготовка, с преподавател г-жа Ал. Александрова, на групата ученици, участващи в проекта (15 + 4 резерви).По време на курса и на последвалия изпит учениците се представиха отлично, затова те се чувстват удовлетворени от резултатите и придобития ценен сертификат, важащ във всички страни в Европа.

         Директорът на училището поздрави всички ученици и техните родители с отличното представяне.  Г-жа Червенкова даде също подробна и точна информация за изискванията относно работното облекло, застраховките, Европейските здравни карти, самото пътуване и др. Отговори също и на запитванията на родители и ученици относно условията за провеждане на учебната практика от 14.07.2013 г. до 04.08.2014 г.Педагогическата подготовка по проекта продължава и с нея ще приключи цялостното предварително обучение на учениците в рамките общо на 120 часа.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.Принтирай

7.06.2014 г. Изложба с дегустация "Хлябът на българина - обред, бит и вяра"

 “ Жътва е… Пеят моми гиздави.

   Пеят – хляб се прибира,

   благословени ръце ще го омесят,

  за да бъде по–велик от човека.“

            За трета поредна година се проведе кулинарна изложба на  обреден хляб и традиционни хлебни изделия с дегустация „Хлябът на българина – обред, бит и вяра”. Тя се организира съвместно с ПГЛПТ и Община Казанлък . В изложбата участваха 13 читалища от Община Казанлък, една фирма за хляб и хлебни изделия и ПГ по лека промишленост и туризъм. Празникът бе открит от г-жа Лилия Цонкова, заместник-кмет по програми, проекти и хуманитарни дейности на Община Казанлък.

        За доброто настроение на гостите и на участниците се погрижиха: Чийдем Чилик и Елиф Джанголова от с.Долно Изворово, ДВГ „Веселите звънчета” с худ. ръководител Марияна Стоянова от гр. Крън, женска фолклорна група „Детелина” от с. Копринка с ръководител Каньо Илийков и фолклорен ансамбъл „Гъдулица”, с ръководител Димитър Гайдаров.

            По стар български обичай празникът завърши с кръшно българско хоро.

 


 

 

Принтирай

Правописна приказка беше разказана на 8 а клас

 Открит урок по български език и литература се проведе в ПГЛПТ на 4 юни. Преподавателят Диана Хаджиатанасова и учениците от 8 а клас, които се обучават в специалност „Икономика и мениджмънт“, се упражняваха в нормите на съвременния български език. Г-жа Хаджиатанасова разказа на учениците изключително оригинална Правописна приказка. Разделени на четири отбора, те трябваше да достигнат първи до виртуалния финал на приказката. С много желание и усмивки, а и с много знание, учениците се включиха в приключението, подготвено от г-жа Хаджиатанасова.

Вижте още снимки от урока

 

Принтирай

Екскурзия до Севлиево, Ловеч и Крушунски водопади

        На  25.05. и 26.05.2014 г. с група ученици от 10 а  клас на ПГЛПТ, гр. Казанлък посетихме  с. Крушуна -„Крушунски водопади“

В гр. Севлиево посетихме  Етнографски комплекс "Дандолови къщи " и Исторически музей, където се запознахме с историята на Севлиево в експозициите „Възраждане“ и  „Археология“.

В гр. Ловеч преминахме по дървен покрит  мост,  построен от Майстор  Кольо Фичето /изгорял през 1925 и преустроен нов мост/,  посетихме Етнографски комплекс  „Ловеч” и Ловешката средновековна крепост. След това се отправихме към  “Деветашката пещера“, която бе разгледана с интерес от учениците.

На следващия ден извършихме туристически преход  по еко-пътека до „Крушунски водопади“ - най-голямата в страната водна каскада с много прагове, басейнчета и богати растителни и животински видове.

Ръководител на екскурзията: Ив. Джонджорова
Анкета

За ваканциите

Вие предпочитате

 •  Да ходите на училище
 •  Да сте във ваканция
Тази анкета включва 8 други въпроса.
Резултати
Други анкети | 44 гласувания | 0 брой коментари
За приятелството ...

Имате ли истински приятели?

 •  Да
 •  Не
 •  Не знам
Тази анкета включва 2 други въпроса.
Резултати
Други анкети | 554 гласувания
Вашето мнение за сайта...

Харесвате ли сайтa на училището?

 •  Да
 •  Не
 •  Донякъде
Тази анкета включва 2 други въпроса.
Резултати
Други анкети | 995 гласувания
За училището и за ученето ...

Харесвате ли училището?

 •  Да
 •  Не
 •  По-скоро Да
 •  По-скоро Не
 •  Нямам мнение
Тази анкета включва 9 други въпроса.
Резултати
Други анкети | 343 гласувания
За любовта ...

Може ли човек да обича някого повече от себе си?

 •  Да
 •  Не
Тази анкета включва 5 други въпроса.
Резултати
Други анкети | 236 гласувания
За ученическата униформа ...

Одобрявате ли носенето на ученическа униформа

 •  Да
 •  Не
 •  Зависи от случая
Тази анкета включва 4 други въпроса.
Резултати
Други анкети | 245 гласувания

Последни промени

ПУБЛИКАЦИИ

Няма нови публикации

Връзки последни 2 седмици

Няма нови връзки

Файлове през последните 14 дни

No new files
No new comments

Галерия последни 7 дни

Няма нови медийни файлове