Заповед № РД09-2151 / 27.08.2019г.

за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността

за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2019/2020 година

 

Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

през учебната 2019/2020г.

 За лица, придобили право да положат държавните изпити преди учебната 2019/2020г.:

 • сесия януари – за първа, втора трета и четвърта степен - 21.01.2020г.

За лица, придобили право да положат държавните изпити преди и през учебната 2019/200г.:

 •  сесия юни-юли
  • за втора,трета и четвърта степен – 05.06.2020г.
  • за първа степен –  17.07.2020г
 •  сесия  септември
  • за втора,трета и четвърта степен – 10.09.2020г.
  • за първа степен –  10.09.2020г
Прикачени файлове:
Свали този файл (График ДКИ_теория и практика.pdf)График ДКИ_теория и практика.pdf[График ДКИ_теория и практика]