Заседание на комисията, назначена от Директора на ПГЛПТ със  Заповед № 8015-475/16.12.2015г. и Заповед № 7733-1973/23.10.2015г., за предоставяне под наем на имот държавна собственост - Част от Учебна спортно–туристическа база „Младост”.