Г Р А Ф И К

за провеждане на контролни и класни работи

през втория учебен срок на учебната 2019 / 2020 година

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

8 а клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

12.11

 

 

17.12

2

Английски език

 

11.10

 

 

 

09.12

3

Математика

 

23.10

04.11

 

 

13.12

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

8 б клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

11.11

 

 

16.12

2

Английски език

 

08.10

12.11

 

14.01

09.12

3

Математика

 

24.10

04.11

 

 

13.12

 

 

 

 

 

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

8 в клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

12.11

 

 

17.12

2

Английски език

 

18.10

 

 

 

6.12

3

Математика

 

23.10

04.11

 

 

13.12

                 

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

9 а  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

20.11

 

 

18.12

2

Английски език

 

08.10

12.11

 

14.01

10.12

3

Немски език

 

21.10

 

 

 

02.12

4

Математика

 

 

 

 

 

06.01

 

по ред

 

Учебен предмет

 

9 б  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

20.11

 

 

18.12

2

Английски език

 

 

 

 

 

05.12

3

Немски език

 

24.10

 

 

 

12.12

4

Математика

 

 

 

 

 

06.01

по ред

 

Учебен предмет

 

9 в  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

18.11

 

 

16.12

2

Английски език

 

 

13.11

 

 

02.12

3

Немски език

 

21.10

 

 

 

09.12

4

Математика

 

 

 

 

 

06.01

                   

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

10 а  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

04.11

 

 

09.12

2

Английски език

 

 

11.11

 

 

16.12

3

Немски език

 

 

 

 

 

04.12

4

Математика

 

 

 

 

 

09.01

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

10 б  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

04.11

 

 

09.12

2

Английски език

 

 

12.11

 

 

17.12

3

Немски език

 

 

 

 

 

03.12

4

Математика

 

 

 

 

 

08.01

 

по ред

 

Учебен предмет

 

10 в  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

04.11

 

 

09.12

2

Английски език

 

 

14.11

 

 

19.12

3

Немски език

 

 

 

 

 

04.12

4

Математика

 

 

 

 

 

07.01

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

11 а  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

 

 

 

03.12

2

ЗИП –БЕЛ

 

 

 

 

 

28.11

3

Английски език

 

 

19.11

 

 

10.12

4

Математика

 

 

 

 

 

18.12

 

 

по ред

 

Учебен

предмет

 

11 б  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

 

 

 

05.12

2

ЗИП –БЕЛ

 

 

 

 

 

29.11

3

Английски език

 

 

19.11

 

 

10.12

4

Математика

 

 

 

 

 

17.12

5.

ЧЕП – англ.език

 

 

 

 

 

09.01

 

по ред

 

Учебен предмет

 

12 а  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

 

 

 

02.12

2

ЗИП –БЕЛ

 

 

 

 

 

29.11

3

Математика

 

 

 

 

 

20.12

4

ЗИП-математика

 

 

 

 

 

12.12

5

ЧЕП-англ.език

 

24.10

15.11

 

 

17.01

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

12 б  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Бълг. език и лит.

 

 

 

 

 

02.12

2

ЗИП –БЕЛ

 

 

 

 

 

26.11

3

Математика

 

 

 

 

 

20.12

4

ЧЕП-англ.език

 

 

 

 

 

13.12

по ред

 

Учебен предмет

 

12 в  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

 

 

 

03.12

2

ЗИП –БЕЛ

 

 

 

 

 

27.11

3

Математика

 

 

 

 

 

06.01

4

ЧЕП-англ.език

 

23.10

 

 

 

11.12

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

12 г  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

 

 

 

02.12

2

ЗИП –БЕЛ

 

 

 

 

 

18.12

3

Математика

 

 

 

 

 

06.01

4

ЧЕП-англ.език

 

 

 

 

 

12.12