Г Р А Ф И К

за провеждане на контролни и класни работи

през втория учебен срок на учебната 2020 / 2021 година

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

 

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

8 а клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

 

 

 

10.12

2

Английски език

 

29.10

 

 

 

21.12

3

Математика

 

 

 

 

 

 

16.12

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

8 б клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

 

 

 

03.12

2

Английски език

28.09

20.10

17.11

 

12.01

08.12

3

Математика

 

 

 

 

 

 

16.12

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

8 в клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

 

 

 

09.12

2

Английски език

 

19.10

 

 

 

02.12

3

Математика

 

 

 

 

 

 

16.12

                 

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

9 а  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

04.11

18.11

 

 

09.12

2

Английски език

 

29.10

 

 

 

22.12

3

Немски език

 

 

15.10

12.11

 

 

03.12

4

Математика

 

 

19.10

16.11

 

 

15.12

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

9 б  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

 

 

 

09.12

2

Английски език

 

20.10

09.11

 

 

21.12

3

Немски език

 

 

15.10

12.11

 

 

03.12

4

Математика

 

 

19.10

16.11

 

 

16.12

 

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

9 в  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

04.11

18.11

 

 

09.12

2

Английски език

 

 

05.11

 

 

26.11

3

Немски език

 

 

27.10

24.11

 

 

01.12

4

Математика

 

 

20.10

17.11

 

 

16.12

                   

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

10 а  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

05.11

19.11

 

28.01

10.12

2

Английски език

 

20.10

10.11

 

 

15.12

3

Немски език

 

 

05.10

09.11

 

 

30.11

4

Математика

 

 

 

 

 

 

18.12

 

 

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

10 б  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

05.11

19.11

 

28.01

10.12

2

Английски език

 

19.10

09.11

 

 

14.12

3

Немски език

 

 

07.10

11.11

 

 

02.12

4

Математика

 

 

 

 

 

 

17.12

 

 

 

по ред

Учебен предмет

10 в  клас

 

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

28.10

 

 

 

09.12

2

Английски език

 

 

15.10

12.11

 

 

26.11

3

Немски език

 

 

09.10

06.11

 

 

04.12

4

Математика

 

 

 

 

 

 

15.12

 

 

 

по ред

Учебен предмет

11 а  клас

 

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

02.11

16.11

 

18.01

14.12

2

Английски език

 

 

 

 

 

 

13.12

3

Математика

 

 

 

 

 

 

22.12

4

 

Немски език

 

16.10

 

 

 

26.11

 

 

по ред

Учебен предмет

11 б  клас

 

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

02.11

16.11

 

18.01

14.12

2

Английски език

 

 

 

 

 

 

07.12

3

Математика

 

 

 

 

 

 

22.12

4

 

Немски език

 

27.10

 

 

 

01.12

 

 

по ред

Учебен предмет

11 в  клас

 

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

02.11

16.11

 

18.01

14.12

2

Английски език

 

 

 

 

 

 

08.12

3

Математика

 

 

 

 

 

 

22.12

4

 

Немски език

 

18.10

 

 

 

30.11

 

 

 

по ред

Учебен предмет

12 а  клас

 

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

 

 

 

07.12

2

Математика

 

 

 

 

 

 

16.12

3

ЧЕП – АЕ

 

 

 

11.11

 

 

02.12

 

 

 

по ред

Учебен предмет

12 б  клас

 

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

 

 

 

 

07.12

2

Математика

 

 

 

 

 

 

16.12

3

ЧЕП – АЕ

 

 

 

11.11

 

 

02.12