ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Редовни сесии: януарска от 06.01.2020г. до 31.01.2020г.; априлска: от 06.04.2020г. до 14.04.2020 г.

 

Професия: „Готвач“,

Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

По учебен план от 2004г.

 

 

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

X клас

XIклас

XII клас

януарска

априлска

януарска

априлска

януарска

априлска

1.

Български език и литература

06.01.2020

 

06.01.2020

 

06.01.2020

 

2.

I чужд език - английски език

08.01.2020

 

08.01.2020

 

-

-

3.

II чужд език - немски език

20.01.2020

 

-

-

-

-

4.

Математика

 

07.04.2020

 

07.04.2020

 

07.04.2020

5.

Информационни технологии

 

06.04.2020

-

-

-

-

6.

История и цивилизация

16.01.2020

 

16.01.2020

 

-

-

7.

География и икономика

07.01.2020

 

-

-

-

-

8.

Етика и право

13.01.2020

 

-

-

-

-

9.

Философия

-

-

13.01.2020

 

-

-

10.

Свят и личност

-

-

-

-

13.01.2020

 

11.

Биология и здравно образование

 

09.04.2020

-

-

-

-

12.

Физика и астрономия

 

10.04.2020

-

-

-

-

13.

Химия и опазване на околната среда

 

14.04.2020

-

-

-

-

14.

Физическо възпитание и спорт

 

08.04.2020

 

08.04.2020

 

08.04.2020

15.

Икономика

-

-

-

-

15.01.2020

 

16.

Чужд език по професията - английски

-

-

 

06.04.2020

 

06.04.2020

17.

Счетоводство и отчетност в туризма

-

-

 

13.04.2020

-

-

18.

Отчетност на фирмата

-

-

-

-

 

13.04.2020

19.

Технология на кулинарната продукция

09.01.2020

 

09.01.2020

 

09.01.2020

 

20.

Сервиране

-

-

17.01.2020

 

-

-

21.

Учебна практика - Технология на кулинарната продукция

14.01.2020

 

14.01.2020

 

14.01.2020

 

22.

Учебна практика - Сервиране

-

-

20.01.2020

 

-

-

23.

Производствена практика

-

-

 

15.04.2020

 

15.04.2020

24.

ЗИП - БЕЛ

-

-

 

09.04.2020

 

09.04.2020

25.

ЗИП - Философия

-

-

-

-

07.01.2020

 

26.

ЗИПП – Сервиране

-

-

 

10.04.2020

--

-

27.

ЗИПП – Учебна практика – Технология на кулинарната продукция

-

-

-

-

 

14.04.2020

 

Професия: „Ресторантьор“,

Специалност: „Производство и обслужване на заведенията за хранене и развлечения“

По учебен план от 2009г.

 

 

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

X клас

XI клас

XII клас

януарска

априлска

януарска

априлска

януарска

априлска

1.

Български език и литература

06.01.2020

 

06.01.2020

 

06.01.2020

 

 

2.

I чужд език - английски език

08.01.2020

 

08.01.2020

 

-

-

 

3.

II чужд език - немски език

20.01.2020

 

-

-

-

-

 

4.

Математика

 

07.04.2020

 

07.04.2020

 

07.04.2020

 

5.

Информационни технологии

 

06.04.2020

-

-

-

-

 

6.

История и цивилизация

16.01.2020

 

16.01.2020

 

-

-

 

7.

География и икономика

07.01.2020

 

-

-

-

-

 

8.

Етика и право

13.01.2020

 

-

-

-

-

 

9.

Философия

-

-

13.01.2020

 

-

-

 

10.

Свят и личност

-

-

-

-

13.01.2020

 

 

11.

Биология и здравно образование

 

08.04.2020

-

-

-

-

 

12.

Физика и астрономия

 

10.04.2020

-

-

-

-

 

13.

Химия и опазване на околната среда

 

14.04.2020

-

-

-

-

 

14.

Физическо възпитание и спорт

 

08.04.2020

 

08.04.2020

 

08.04.2020

 

15.

Предприемачество

-

-

15.01.2020

 

-

-

 

16.

Чужд език по професията - английски

 

06.04.2020

 

06.04.2020

 

06.04.2020

 

17.

Счетоводство и отчетност в туризма

-

-

 

13.04.2020

-

-

 

18.

Професионална етика и туристическо поведение

-

-

07.01.2020

07.01.2019

 

-

 

-

 

19.

Маркетинг в туризма

-

-

 

14.04.2020

-

-

 

20.

Мениджмънт в туризма

-

-

-

-

 

14.04.2020

 

21.

Микробиология

 

 

-

-

-

-

 

22.

Технология на кулинарната продукция

09.01.2020

 

09.01.2020

 

 

09.01.2020

 

 

23.

Сервиране и барманство

-

-

17.01.2020

 

17.01.2020

 

 

24.

Сомелиерство

-

-

-

-

 

10.04.2020

 

25.

Отчитне на ресторантьорската дейност

-

-

-

-

 

13.04.2020

 

26.

Учебна практика - Технология на кулинарната продукция

 

14.01.2020

 

14.01.2020

 

 

14.01.2020

 

 

27.

Учебна практика – Сервиране и барманство

 

-

-

20.01.2020

 

 

20.01.2020

 

 

28.

Учебна практика – Организация на производството и обслужването в заведенията за хранене и развлечения

-

-

-

-

 

24.01.2020

 

 

29.

Учебна практика – Сомериерсатво

-

-

-

-

 

23.01.2020

 

 

30.

Производствена практика

 

15.04.2020

 

15.04.2020

-

15.04.2020

 

31.

ЗИП - БЕЛ

-

-

 

09.04.2020

 

09.04.2020

 

32.

ЗИП - География

-

-

-

-

07.01.2020

 

 

33.

ЗИПП – Технология на кулинарната продукция

-

-

10.01.2020

 

-

-

 

34.

ЗИПП – Учебна практика - Технология на кулинарната продукция

-

-

-

-

 

15.01.2020

 

 

                               

 

 Професия: „Ресторантьор“,

Специалност: „Кетъринг“

По учебен план от 2018г.

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

VIII клас

IXклас

януарска

априлска

януарска

априлска

1.

Български език и литература

06.01.2020

 

06.01.2020

 

2.

Английски език

08.01.2020

 

08.01.2020

 

3.

Немски език

-

-

20.01.2020

 

4.

Математика

 

07.04.2020

 

07.04.2020

5.

Информационни технологии

 

06.04.2020

 

06.04.2020

6.

Истории и цивилизации

16.01.2020

 

16.01.2020

 

7.

География и икономика

07.01.2020

 

07.01.2020

 

8.

Философия

13.01.2020

 

13.01.2020

 

9.

Биология и здравно образование

 

09.04.2020

 

09.04.2020

10.

Физика и астрономия

 

10.04.2020

 

10.04.2020

11.

Химия и опазване на околната среда

 

14.04.2020

 

14.04.2020

12.

Музика

24.01.2020

 

24.01.2020

 

13.

Изобразително изкуство

21.01.2020

 

21.01.2020

 

14.

Физическо възпитание и спорт

 

08.04.2020

 

08.04.2020

15.

Здравословни и безопасни условия на труд

-

-

17.01.2020

 

16.

Предприемачество

15.01.2020

 

-

-

17.

Гостоприемство в туристическата индустрия

10.01.2020

 

10.01.2020

 

18.

Отчетност и работа с документи

-

-

 

13.04.2020

19.

Хигиена на храненето и стандарти в кетъринга

-

-

15.01.2020

 

20.

Сервиране – РПП

17.01.2020

 

-

-

21.

Материалознание на хранителните продукти - РПП

 

13.04.2020

-

-

22.

Безопасност и долекарска помощ в ресторанта - РПП

09.01.2020

 

-

-

23.

Учебна практика – Сервиране - РПП

 

15.04.2020

 

15.04.2020

24.

Учебна практика – Кулинарни техники и технологии - РПП

14.01.2020

 

14.01.2020

 

25.

Учебна практика - Барманство

-

-

23.01.2020

 

26.

Технологично обзавеждане - РПП

-

-

09.01.2020

 

27.

Барманство –  РПП

-

-

22.01.2020

 

 

Професия: „Ресторантьор“,

Специалност: „Кетъринг“

По учебен план от 2017г.

 

 

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

редовна сесия

X клас

януарска

априлска

1.

Български език и литература

06.01.2020

 

2.

Чужд език – Английски език

08.01.2020

 

3.

Чужд език – Немски език

20.01.2020

 

4.

Математика

 

07.04.2020

5.

Информационни технологии

 

06.04.2020

6.

Истории и цивилизации

16.01.2020

 

7.

География и икономика

07.01.2020

 

8.

Философия

13.01.2020

 

9.

Биология и здравно образование

 

09.04.2020

10.

Физика и астрономия

 

10.04.2020

11.

Химия и опазване на околната среда

 

14.04.2020

12.

Музика

24.01.2020

 

13.

Изобразително изкуство

21.01.2020

 

14.

Физическо възпитание и спорт

 

08.04.2020

15.

Икономика

15.01.2020

 

16.

Гостоприемство в туристическата индустрия

10.01.2020

 

17.

Отчетност и работа с документи

 

13.04.2020

18.

Микробиология и хигиена на храненето

22.01.2020

 

19.

Кулинарни техники и технологии в кетъринга

09.01.2020

 

20.

Учебна практика – Кулинарни техники и технологии в кетъринга

14.01.2020

 

21.

Производствена практика

 

15.04.2020

22.

Сервиране - РПП

17.01.2020

 

 

Професия: „Ресторантьор“,

Специалност: „Кетъринг“

По учебен план от 2009г.

 

 

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

редовна сесия

XII клас

януарска

априлска

1.

Български език и литература

06.01.2020

 

2.

Математика

 

07.04.2020

3.

Свят и личност

13.01.2020

 

4.

Физическо възпитание и спорт

 

08.04.2020

5.

Чужд език по професията - английски

 

06.04.2020

6.

Мениджмънт в туризма

 

14.04.2020

7.

Технология на кулинарни изделия за кетъринг

09.01.2020

 

8.

Сервиране и барманство

17.01.2020

 

9.

Сомелиерство

 

10.04.2020

10.

Организация и обслужване на кетърингово събитие

15.01.2020

 

11.

Отчитане на кетъринговата дейност

 

13.04.2020

10.12.

Учебна практика - Технология на кулинарни изделия за кетъринг

14.01.2020

 

13.

Учебна практика - Сервиране и барманство

20.01.2020

 

14.

Учебна практика - Организация и обслужване на кетърингово събитие

24.01.2020

 

15.

Учебна практика – Сомелиерство

23.01.2020

 

16.

Производствена практика

 

15.04.2020

17.

ЗИП – Български език и литература

 

09.04.2020

18.

ЗИП – География и икономика

07.01.2020

 

19.

ЗИП – Технология на кулинарни изделия за кетъринг

10.01.2020

 

 

Професия: „Екскурзовод“,

Специалност: „Екскурзоводско обслужване“

По учебен план от 2011г.

 

                                                   

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

редовна сесия

XI клас

януарска

априлска

1.

Български език и литература

06.01.2020

-

2.

Чужд език - Английски език

08.01.2020

-

3.

Математика

-

07.04.2020

4.

Истории и цивилизация

16.01.2020

-

5.

Философия

13.01.2020

-

6.

Физическо възпитание и спорт

-

08.04.2020

7.

Предприемачество

15.01.2020

-

8.

Чужд език по професията

-

06.04.2020

9.

Счетоводство и отчетност в туризма

-

13.04.2020

10.

Професионална етика и туристическо поведение

07.01.2020

-

11.

Маркетинг в туризма

-

14.04.2020

12.

Технология и организация на екскурзоводското обслужване

09.01.2020

-

13.

Националното културно-историческо наследство

-

10.04.2020

14.

Учебна практика - Технология и организация на екскурзоводското обслужване

14.01.2020

-

15.

Производствена практика

-

15.04.2020

16.

ЗИП - Български език и литература

-

09.04.2020

17.

ЗИП –Технология на хотелиерското обслужване

10.01.2020

-

 

 

Професия: „Икономист“,

Специалност: „Икономика и мениджмънт“

По учебен план от 2017г.

 

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

редовна сесия

X клас

януарска

априлска

1.

Български език и литература

06.01.2020

 

2.

Чужд език – Английски език

08.01.2020

 

3.

Чужд език – Немски език

20.01.2020

 

4.

Математика

 

07.04.2020

5.

Информационни технологии

 

06.04.2020

6.

Истории и цивилизации

16.01.2020

 

7.

География и икономика

07.01.2020

 

8.

Философия

13.01.2020

 

9.

Биология и здравно образование

 

09.04.2020

10.

Физика и астрономия

 

10.04.2020

11.

Химия и опазване на околната среда

 

14.04.2020

12.

Музика

24.01.2020

 

13.

Изобразително изкуство

21.01.2020

 

14.

Физическо възпитание и спорт

 

08.04.2020

15.

Икономика

15.01.2020

 

16.

Обща теория на счетоводната отчетност

09.01.2020

 

17.

УП - Обща теория на счетоводната отчетност

14.01.2020

 

18.

Производствена практика

 

15.04.2020

19.

Макроикономика –  РПП

10.01.2020

 

20.

Обща теория на счетоводната отчетност - РПП

 

13.04.2020