С П И С Ъ К

на паралелките, професиите и специалностите,

по които се осъществява обучение в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

учебна 2019 / 2020 година

 

№ по ред

Професия / специалност

Клас

Брой ученици в класа

Класен ръководител

1.

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

26

Корнелия Владева

2.

Хотелиер

Организация на хотелиерството

25

Гергана Тенева

3.

Ресторантьор

Кетъринг

24

Петя Гайтанджиева

4.

Икономист

Икономика и мениджмънт

19

Тома Башкехайов

5.

Хотелиер

Организация на хотелиерството

23

Ивелина Георгиева

6.

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

25

Мария Чочева

7.

Икономист

Икономика и мениджмънт

10а

 

26

Димитър Спасов

8.

Екскурзовод

Екскурзоводско обслужване

10б

22

Катя Семерджиева

9.

Ресторантьор

Кетъринг

10в

24

Диана Хаджиатанасова

10.

Офис мениджър

Бизнес администрация

11а

24

Иванка Джонджорова

11.

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

11б

20

Недялка Георгиева

12.

Офис мениджър

Бизнес администрация

12а

25

Пенка Василева

13.

Ресторантьор

Кетъринг

12б

12

Тина Янева

14.

Администратор в хотелиерството

Организация на обслужването в хотелиерството

12в

19

Валентина Калчева

15.

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

12г

24

Наталия Добрева