В гр. Поморие се проведе станалото вече традиционно регионално състезание по професионално направление хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг „Най-добър млад готвач-сервитьор” , "Най-добър млад барман”.

За състезанието се готвиха  и участваха Биляна Илиева ( готвач), Димитрина Бакърджиева (барман) и Стоян Стоянов (сервитьор). Те се представиха отлично, за което им изказваме своята голяма благодарност!

За съжаление, нашите участници не успяха да се класират на призови места, които бяха присъдени на представители на "морски" професионални гимназии от професионално направление хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг ( Бургас, Несебър, Слънчев бряг) и Сливен.
Но като на всеки подобен форум, имаше какво ново да се види, да се научи, да се вземат идеи за бъдещи практики и опитности в сферата на професията.

 

На 26.02.2010 г.  с група ученици от 12 б клас, специалност „Екскурзоводство” посетихме  вр. „Бузлуджа”.

По време на екскурзията, по предварително изготвения план, изслушахме беседи, изнесени от Атанаска Рачева и Цветелина Петрова. Взехме участие в зимния спортно-туристически празник – „КАЗАНЛЪШКА ЗИМА – 2010” и купа „ТРЕТИ МАРТ” – ски-алпийски дисциплини, организиран от Община Казанлък и туристическо дружество „Орлово гнездо”,  гр. Казанлък.

Христо Русев Тодоров участва в ски слалом във възрастова група 8-12 клас, а отборът по скачане с  чували завоюва първо място.
          

26.02.2010г., 15.30 ч.

гр. Казанлък

Темата на урока  "Environmental issues",  с подтема "Earth calling", предполага дълбока лична съпричастност както на учениците и учителя, така и на всички гости на открития урок. Защото тя засяга всички нас, без изключение.

В продължение на 2 часа учениците дискутираха  глобални проблеми на човечеството и околната среда. Чрез мозъчна атака, дискусии, анализ и изводи, чрез мултимедийни средства, се получи един много интересен урок. Предварителната подготовка и добрата езикова основа, а също и големият интерес към разглежданата тема, се усетиха в участието на всички ученици от групата. Г-жа Пенка Досева показа, че да се води такъв урок, изключително на английски, не е невъзможно, а и е желателно, въпреки факта, че някои от учениците изучават интензивно английски за първа година. Така те попадат в чуждоезиковата културна среда и по естествен начин, ситуативно и натрупващо, усвояват чуждия език по методика, придружаваща конкретния учебник.

Гости на урока бяха г-жа Сребра Касева (Началник отдел „Култура” към община Казанлък), г-жа Рени Червенкова (Директор на ПГЛПТ), г-н Захари Василев (ПДУД на ПГЛПТ) и учители.

С урока се стартира поредицата от открити уроци, които са традиция за ПГЛПТ. Тази година те са посветени на 45-годишнината от създаването на училището и ще се финализират с празника на училището – 11 май 2010 г.

137 години от обесването на Васил Левски - безспорния национален герой на България.
Прекланяме отново глави пред жертвата за другите, за Отечеството.В актовата зала на училището се събрахме, за да отбележим събитието с подобаващо уважение. 

Г-н Захари Василев, ПДУД, прочете есе за Васил Левски, а Мюзеян Гарванова (11 б клас) представи своята презентация за живота и делото му. В забързаните му години, чак до това "бесило славно" - всеки миг отдаден за свободата, "за чиста и свята република"!
Затова с благодарност и обич в сърцата представителна група от наши ученици, заедно с ученици от другите училища в Казанлък, поднесоха цветя пред паметника на В. Левски. Незабрава за великия българин!

e_img_1467.jpgb_img_1463.jpg0_img_1466.jpg7_img_1459.jpg2_img_1460.jpg3_img_1469.jpg

Денят беше неучебен за учениците, но учебен за учителите!
Всички учители от ПГЛПТ участваха в интерактивното обучение на доц. д-р Ц. Каснакова от Тракийски университет.

Лисабонската програма на ЕС за учене през целия живот се онагледи с пример и през този ден.
Учителите, традиционно обучаващи, бяха в ролята на обучавани. Под ръководството на доц. д-р Ц. Каснакова от Тракийски университет те работиха върху поставени задачи, разделени на 4 екипа.

Обсъдени бяха педагогически практики на интерактивно обучение, а по-специално доц. Каснакова представи Валдорфската педагогика на Р. Щайнер, чиито основни принципи са възпитанието в и чрез любов, толерантност и дух на партньорство и обучението като вид творческа изява както на учители, така и на ученици, като акт на изкуство и красота.

Учителите се справиха много добре с поставените задачи, като представиха своето мнение като екип и в графичен вид чрез интересни постери.

От обучението отново се затвърди убеждението, че добри резултати в образованието и възпитанието на младите хора могат да се постигнат само чрез съвместната работа в екип на всички учители, ученици и, не на последно място, с активната помощ на родителите, а и на цялото общество. Че “интересно” може да е синоним  не само на “развлекателно”, но и на “успешно”, щом е намерена мъдрата мярка на нещата и на симбиозата между възпитание и образование.