Състезание по български език и литература „Учим, знаем, успяваме!”се проведе в Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм. То бе представително занятие на клубовете по Български език и литература в гимназията, работещи по проект „Твоят час”. Зрелостниците от 12 а и 12 в кръстосаха шпаги в сферата на правописа, граматиката, лексиката, литературните творби и герои. В стремежа си да са добре подготвени за предстоящия зрелостен изпит по Български език и литература, абитуриентите вложиха много старание през цялата година в изявите си в клубовете. Ръководителите на двата клуба Диана Хаджиатанасова и Димитър Спасов останаха много доволни от изявите на възпитаниците си и изразиха надеждата си, че учениците ще се представят на ниво на предстоящата матура. През учебната 2016/2017 година в Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм функционират 14 клуба по проект „Твоят час”. 7 се клубовете по интереси и 7 групи за преодоляване на обучителни затруднения. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

На 19.01.2017г с учениците, членове на клуб „Хармония – красота и здраве” се проведе представително занятие на тема „Да сготвим здравословна вечеря” с продължителност 4 часа. Целта на занятието бе да се обобщят знанията, получени до този момент в клуба и да се представят практически с конкретни ястия. Организацията на занятието включи: осигуряване на кабинет по готварство, предварителна подготовка за закупуване на хранителни продукти, изготвяне на примерно меню и приготвяне на ястията. След приготвянето на ястията те бяха сервирани по етикет и изконсумирани от учениците. Гости на събитието бяха колеги от гимназията.

 

6.jpg2.jpg7.jpg240068-2017-01-19-Publish.jpg5.jpg3.jpg1.jpg

ГРАФИК

на занятията на групите и клубовете

по проект „ Твоят час” през първия учебен срок на учебната 2016 / 2017 година

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък

 

Наименование на групата / клуба

Вид извънкласна дейност

Ръководител

Ден от седмицата

Час

Каб.

       1.

Български език.

Практикум по правопис и пунктуация

група за преодоляване на обучителни затруднения

З.Василев

сряда

 

 

четвъртък

09.30 ч

10.50 ч

 

11.00 ч

12.20 ч

актова зала

 

актова зала

2.

Български език и литература

Литературна лаболатория

група за преодоляване на обучителни затруднения

П.Василева

понеделник

 

 

сряда

13.00 ч 14.20 ч

 

13.00 ч

14.20 ч

каб.№13

 

 

каб №13

3.

Български език - ДЗИ

група за преодоляване на обучителни затруднения

Д.Хаджиатанасова

вторник

 

 

четвъртък

09.40 ч

11.00 ч

 

11.10 ч

11.50 ч

каб №11

 

 

каб.№13

4.

Български език и литература

група за преодоляване на обучителни затруднения

Д.Спасов

вторник

 

четвъртък

11.10 ч

12.30 ч

09.10 ч

09.50 ч

каб.№20

 

каб №20

5.

Моята математика

група за преодоляване на обучителни затруднения

Н.Георгиева

сряда

 

 

четвъртък

13.30 ч

14.50 ч

 

13.30 ч

14.10 ч

каб. № 2

 

 

каб. № 2

6.

История 8 клас

група за преодоляване на обучителни затруднения

К.Семерджиева

понеделник

 

 

сряда

13.40 ч

15.00 ч

 

13.40 ч

15.00 ч

каб. № 8

 

 

каб. № 8

7.

Чужд език по професията

група за преодоляване на обучителни затруднения

Г.Томова

понеделник

 

 

вторник

13.50 ч

15.10 ч

 

13.50 ч

15.10 ч

каб. № 1

 

 

ка№14

8.

Филмово изкуство

клуб по интереси

П.Василева

вторник

13.00 ч

15.00 ч

каб.№13

9.

Спортни дейности.

Волейбол

клуб по интереси

С.Кушев

четвъртък

13.00 ч

15.00 ч

физкулт салон

10.

Спортни дейности.

Екзотика

клуб по интереси

Т.Флорова

събота

12.30 ч

13.50 ч

физкулт

салон

11.

Приятели на руския език

клуб по интереси

В.Калчева

вторник

08.10 ч

10.10 ч

каб.№ 2

12.

Хармония – красота и здраве

клуб по интереси

Ем.Иванова

понеделник

12.40 ч

14.40 ч

каб. № 3

13.

Философски клуб

„ Ерих Фром”

клуб по интереси

Т.Янева

събота

10.00 ч

12.00 ч

каб.№19

14.

Млад барман

клуб по интереси

Ив.Георгиева

вторник

13.30 ч

15.30 ч

каб.№19

 

 

Вид дейност

Тематична област / направление

Категория

Група ИД

Ръководител

1

Преодоляване на обучителни затруднения

Български език и литература

Български език и литература

Български език. Практикум по правопис и пунктуация

Захари Тодоров Василев

2

Преодоляване на обучителни затруднения

Български език и литература

Български език и литература

Литературна лаборатория

Пенка Иванова Василева

3

Преодоляване на обучителни затруднения

Математика

Математика

Моята математика

Недялка Георгиева Георгиева

4

Преодоляване на обучителни затруднения

Хуманитарни науки

История и цивилизация

История 8 клас

Катя Ганчева Семерджиева

5

Преодоляване на обучителни затруднения

Чужд език

Английски език

Чужд език по професията

Гергана Дончева Томова

6

Преодоляване на обучителни затруднения

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Димитър Спасов Спасов

7

Преодоляване на обучителни затруднения

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература – ДЗИ

Диана Иванова Хаджиатанасова

8

Дейности по интереси

Здравно образование и здравословен начин на живот

Хранене и здраве

Млад барман

Ивелина Георгиева Георгиева

9

Дейности по интереси

Спорт

Колективни спортове

Спортни дейности

„ Екзотика”

Теодора Андонова Мечева – Флорова

10

Дейности по интереси

Изкуства, култура, спорт

Колективни спортове

Спортни дейности

Волейбол

Симеон Маринов Кушев

11

Дейности по интереси

Наука, техника, технологии

Езиков свят

Приятели на руския език

Валентина Димитрова Калчева

12

Дейности по интереси

Здравно образование и здравословен начин на живот

Знания за здравето

Хармония – красота и здраве

Емилия Стефанова Иванова

13

Дейности по интереси

Гражданско образование

Емоционална интелигентност

Философски клуб „ Ерих Фром”

Тина Людмилова Янева

14

Дейности по интереси

Изкуства и култура

Сценични и танцови изкуства

Филмово изкуство

Пенка Иванова Василева