От 19.02.2009 г. до 10.03.2009 г. в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък се осъществява обучение на преподаватели и ученици от г-н Алберт Дибалла – старши експерт по хранене от фирмата SES (Senior Experten Service), Бон, Германия. То се осъществява с финансовата помощ на фондация Роберт Бош, Германия.
 
В съответствие с приетия план за квалификационна дейност на преподавателите по туризъм от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък ръководството на училището кандидатства чрез SES (Senior Experten Service) - неправителствена организация със седалище Бон, Германия за предоставяне на безвъзмездна експертна помощ и обучение по нови технологии и съвременни тенденции при приготвяне на храна.
 
От 19.02.2009 г. до 10.03.2009 г. в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък се осъществява обучение на преподаватели и ученици от г-н Алберт Дибалла – старши експерт по хранене от SES. То се осъществява с финансовата помощ на фондация Роберт Бош, Германия.
 
На 06.03.2009 г. от 12 часа в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък ще се проведе открито занятие на ученици с демонстрация на придобитите по време на обучението професионални умения и компетенции.  

 

... 06.03.2009 г.,петък, в присъствие на гости от града и експерти от РИО; полезно и много вкусно занятие 
/вижте снимки/ :

9_s8000065.jpg9_s8000101.jpg2_s8000068.jpgc_s8000088.jpg5_s8000084.jpg9_s8000079.jpg7_s8000085.jpg7_s8000095.jpgc_s8000063.jpg