Петата национална седмица на четенето бе отбелязана в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм от 9 до 13 декември с различни инициативи. Водени от принципа „Предай нататък“, възпитаниците на ПГЛПТ събраха средства, закупиха и дариха 82 книжки с детски приказки на ДГ „Слънчице“ в Казанлък. Но най-важно от всичко бе вниманието, което учениците ни отделиха на малчуганите, четейки им от любимите вълшебни истории на Братя Грим, Шарл Перо, Х.К.Андерсен и много други. Преподавателят по Български език и литература в гимназията г-жа Пенка Василева, организатор на проявата, бе изключително доволна от себераздаването на учениците и тяхната отдаденост към инициативата. Нашите малки приятели от ДГ „Слънчице“ не искаха каките и батковците от ПГЛПТ да си тръгват, като те от своя страна им обещаха поне още една такава среща в рамките на учебната година.

  В гимназията бе обособено специално табло на четящите, запознаващо с инициативите в Седмицата на четенето.

Г-жа Диана Хаджиатанасова и г-н Димитър Спасов пък „разказаха“ на учениците изключително оригинална Правописна приказка. Разделени на три отбора – осмокласниците в гимназията - трябваше да достигнат първи до виртуалния финал на приказката. С много желание и усмивки, а и с много знание, учениците се включиха в приключението, подготвено специално за тях.

Седмицата на четенето се провежда за пета поредна година в изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия на МОН за насърчаване и повишаване на грамотността.