Учреденият през м. декември 2008 г. Евроклуб към нашето училище работи по своя план.

На 23.04.2009 г. членове на Евроклуб от 10 и 11 кл. се срещнаха със съдия Илиев, който ги запозна със съдебната институция и дейностите в нея. Учениците присъстваха на 4 наказателни дела. След всяко дело прокурорът и съдията коментираха в детайли основните законови положения, казуса и аргументираха своето решение. Учениците получиха информация за специфичните особености на европейското и американското съдопроизводство, както и на отделни страни като Англия, Германия, Либия.

Посещението беше изключително ценно, защото постави основи на разширяваща се в бъдеще правна култура, уважение към законите и гражданско поведение в живота.

 

На 23 април 2009 г. от 15:30 ч. в ресторант "Лагуна", гр. Казанлък, ще се проведе професионално състезание за ученици от класовете: 11 а (специалност "Организация на хотелиерството")  и 11 б (специалност "Екскурзоводство") .


Състезанието е традиционно и се провежда вече от няколко години. Ще има както теоретична, така и практическа част. 

Преподавателите Антони Илиев, инж. Златина Карастоянова, Мария Чочева, Станка Тенева ще ни покажат отново, че всяко нещо е истинско, само ако е подкрепено с практика.

Освен че учениците ще покажат своите знания и практически умения, те сигурно ще се забавляват, както и гостите, които очакваме да присъстват на състезанието - ученици от ПГЛПТ и от други училища, учители, родители и гости от общинската администрация и РИО.


Ще бъде полезно и забавно  шоу!

 

Изявата е посветена на 45-годишнината от създаване на училището.

Петък, 13.03.2009 г., 13:00 ч.

Рег. библиотека „Захари Княжевски”, гр. Стара Загора 

От 19.02.2009 г. до 10.03.2009 г. в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък се осъществява обучение на преподаватели и ученици от г-н Алберт Дибалла – старши експерт по хранене от фирмата SES (Senior Experten Service), Бон, Германия. То се осъществява с финансовата помощ на фондация Роберт Бош, Германия.
 
В съответствие с приетия план за квалификационна дейност на преподавателите по туризъм от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък ръководството на училището кандидатства чрез SES (Senior Experten Service) - неправителствена организация със седалище Бон, Германия за предоставяне на безвъзмездна експертна помощ и обучение по нови технологии и съвременни тенденции при приготвяне на храна.
 
От 19.02.2009 г. до 10.03.2009 г. в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък се осъществява обучение на преподаватели и ученици от г-н Алберт Дибалла – старши експерт по хранене от SES. То се осъществява с финансовата помощ на фондация Роберт Бош, Германия.
 
На 06.03.2009 г. от 12 часа в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък ще се проведе открито занятие на ученици с демонстрация на придобитите по време на обучението професионални умения и компетенции.  

 

... 06.03.2009 г.,петък, в присъствие на гости от града и експерти от РИО; полезно и много вкусно занятие 
/вижте снимки/ :

9_s8000065.jpg9_s8000101.jpg2_s8000068.jpgc_s8000088.jpg5_s8000084.jpg9_s8000079.jpg7_s8000085.jpg7_s8000095.jpgc_s8000063.jpg

На 13.02. 2009 се проведе общинският кръг на традиционната  Национална ученическа конференция "Училището - желана територия на ученика".

Нашите участници Габриела Вълчева и Доника Стайкова, заедно с преподавателката Петрана Ризова се класираха за областния кръг на конференцията с презентацията " ВЕЦ Енина" на клуб "Съхрани българското" към училището.

Съхрани българското