На 15.02.2016г. се състоя поредната сбирка на участниците по проект № 2015-1-BG01-КА102-013794 по програма Еразъм +, КД 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“, на тема „Училище и бизнес – ръка за ръка“. Целта бе установяване на степента на реализиране на дейностите, заложени в проекта и работата на екипа, назначена със заповед № 4  /06.11.2015г.

До момента на изготвяне на протокола екипът за работа по проекта е реализирал следните дейности:

-Открита валутна сметка по проекта на училището.

-Подписан договор с НА.

-Преведена сума равна на 80% от стойността на проекта за реализиране на дейностите по проекта.

-Издадена заповед № 3 / 21.10.2015 год. уведомяване на учителите за участие в проекта и определяне на комисия за подбор.

-Издадена заповед № 4 / 06.11.2015 г. за сформиране на екипа за управление на проекта.

-Издадена заповед № 6 / 23.11.2015 г. за определяне на комисия за избор на застрахователна компания за застраховане на бенефициентите, изпратени писма до застрахователни компании, получени оферти. Определена „Дженерали Животозастраховане” АД и сключен договор.                                                                                                                                                                      

-Издадена заповед № 7 / 09.12.2015 г. за избор на фирма за изработване на информационно табло, изпратени писма до фирми. Получени оферти от три фирми. Избрана фирма „Лукс Принт“ ЕООД. Сключен договор с фирма „Лукс-принт” ЕООД , изработено информационно табло, поставено на видно място на сградата на училището.

-Разработен е план за разпространение и популяризиране на резултатите от проекта.

-Закупени са самолетни билети за пътуване до Италия и обратно.

-Изпратено е писмо и получена оферта от ЕТ „Антония Славова“ за осигуряване на транспорт от гр. Казанлък до гр. София и обратно на 03.04.2016 г. и 10.04.2016 г.

-Написан материал за същността на проекта „Училище и бизнес ръка за ръка”, поместен в сайта на училището.

 

Всички предвидени по график дейности до този момент са изпълнение от екипа за работа по  проекта.

 

Тази публикация отразява единствено позицията на ПГЛПТНационалната агенция и Комисията не носят отговорност за съдържащата се в нея информация.